Semilac Kjøpsvilkår / Betingelser 

 1. Generelt 

Disse vilkårene gjelder når du som kunde foretar en bestilling fra Semilac Norge nettbutikk, www.semilacnorge.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Alle produkter på semilacnorge.no er inkl. 25% mva.

For å kunne handle på www.semilacnorge.no må du ha fylt 18 år.

 1. Partene 

Selger er Semilac Norge,  Arnstein Arnebergs vei 30 1366 Lysaker, E-post: kontakt@semilacnorge.no  ,Tlf: 485 15 515, Organisasjonsnr: 913 649 125 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 1. Bestilling

Bestillingen er bindende når den registreres på vår server (datamaskin).

Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende deg en ordrebekreftelse.

Du er selv ansvarlig for at kunde- og leveringsopplysningene du har oppgitt er korrekte, og vi anbefaler at du alltid kontrollerer disse etter gjennomført bestilling. Dersom du skulle oppdage feil i opplysningene dine ber vi om at du gir oss beskjed om dette, så snart som mulig, per telefon 485 15 515  (på virkedager mellom 09.00 og 16.00) eller kontakt oss via kontaktskjema nedenfor.

 1. Priser

Alle våre priser oppgis i norske kroner og inkluderer toll og merverdiavgift.

 1. Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 • Klarna 

I samarbeid med Klarna Checkout tilbyr vi kortbetaling, faktura og delbetaling.

Klarna Checkout gjør det enkelt og trygt for deg å handle på nett. Først bekrefter du ditt kjøp og velger deretter den betalingsmåten som passer deg best. 

Se Klarnas egne vilkår for mer informasjon: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/56533/nb_no/checkout

 • Two – Betaling på faktura som bedrift

Ved betaling via faktura samarbeider netthandler med Two AS for it-løsning (personvernpolicy) og Kredinor AS for fakturakjøp. For å handle på faktura som bedrift må du oppgi organisasjonsnummer. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Samtlige fakturaer er Kredinor AS sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Kredinor AS. Fakturaens betalingsvilkår finner du på netthandlerens checkout-side. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Levering skal normalt skje innen 1-5 virkedager etter at bestillingen er behandlet. Varene sendes med Bring. Dette betyr at pakken kommer direkte hjem til deg dersom det er plass i din postkasse. Dersom pakken er større, av høy verdi eller har forpakning som ikke tåler harde støt vil varene sendes som servicepakke og du må da hente pakken på ditt nærmeste utleveringssted. Pakken vil bli oppbevart på utleveringsstedet i samsvar med Brings bestemmelser, og deretter tilbakesendt til nettbutikk. Om pakken ikke hentes innen gjeldene hentefrist for Bring, sendes ikke pakken på nytt, du må da legge inn en ny bestilling. 

I høysesonger, som for eksempel ved juletider, må leveringstiden påberegnes å være noe lengre enn normalt. 

Semilacnorge.no er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av din vare som skyldes feil eller forsinkelser hos fraktleverandør. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. Dersom sendingen din blir forsinket, eller borte, vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg slik at du mottar denne så raskt som mulig.

 1. Risikoen for varen  

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punktet over. 

 1. Angrerett 
  OBS: Grunnet Korona-situasjonen idag tar vi ikke imot returer.

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper varer fra oss. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende. Skulle du returnere en brukt vare vil vi avkorte betalingen tilsvarende verdireduksjonen.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. Den beste måten å melde fra om at du vil angre kjøpet er å registrere en sak i kontaktskjema nedenfor.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 1. Retur

Du skal pakke varene forsvarlig, i samme emballasje som du har mottatt den i (eller tilsvarenede emballasje) og levere den på nærmeste postkontor. Husk frankering!

Forseglede varer og original innpakning skal ikke brytes der det finnes. Returneres varen i «ikke godkjent» stand, frafaller reklamasjonsretten. Du er selv ansvarlig for å betale returporto kostnadene tilbake til Semilac Norge. Dersom varen er feilekspedert eller ødelagt betaler vi selvfølgelig returporto.

Varene du skal returnere sendes til:

Glamit AS / Semilac Norge

Arnstein Arnebergs vei 30 

1366 Lysaker

 1. Feil med leveranse

Det kan dessverre skje at vi gjør en feil når dine varer pakkes. Varene blir pakket manuelt og vi er ikke alltid feilfrie. Hvis varene du får i pakken ikke stemmer med det du har bestilt bør du registrere det her slik at vi kan rette opp i feilen. 

 1. Mangel ved varen, kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Skade på leveranse

Noen ganger går det dessverre galt og pakken din blir skadet mens den er underveis til deg. Da er det godt å vite at vi har avtale med Bring slik at du ikke risikerer å tape pengene du betalte for den ødelagte varen. Det første du bør gjøre er å registrere en sak hos oss i denne kategorien. Vi svarer deg så fort som mulig. Vanligvis må vi be deg om å fylle ut et skademeldingsskjema og å levere inn den skadede pakken på ditt nærmeste postkontor. Dette er for at vi skal kunne sende et erstatningskrav til Bring. Vennligst ikke returner skadede pakker direkte til oss. Da vil ikke skaden bli registrert av Bring. 

 1. Personopplysning 

Semilacnorge.no behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Som kunde hos Semilac Norge nettbutikk, samtykker du til at dine personopplysninger, samt opplysninger om dine kjøp som gjøres hos www.semilacnorge.no, innhentes, lagres og behandles for å administrere kundeforholdet, optimalisere våre tilbud og forbedre vår kundeservice. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt. 

 1. Opplysninger og informasjon

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Tilbud og kampanjer gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. 

 1. Produktinformasjon og bilder

Semilac Norge gjør sitt beste for å oppgi så korrekt produktinformasjon som mulig. Vi anbefaler likevel at du alltid dobbeltsjekker produktinformasjon og innholdsfortegnelse på forpakningen når du har mottatt din leveranse, spesielt om du er allergisk eller overfølsom mot noen ingredienser.

Dessverre kan vi ikke garantere at fargeprøvene du ser på din skjerm stemmer med virkeligheten, siden dette da blant annet vil bero på fargegjengivelsen på individuelle skjermer eller skjerminnstillinger.

 1. Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.